همکاری

همکاری

شرکت بارزگانی پاژ بهفر با توجه به سالیان زیاد حضور در عرضه ی صنایع رنگ و مواد شیمیایی، واردات ماشین آلات صنعتی و …؛ این آمادگی را دارد تا شرکتهای معتبر داخلی یا خارجی که مایل به فعالیت در پروژه های مشابه و مرتبط میباشند و ترجیح میدهند که محصولات آنها از طریق شرکت بازرگانی معتبر معرفی و ارائه گردد می توانند با شرکت بازرگانی پاژ بهفر در ارتباط بوده و شرایط همکاری را بررسی نمایند.

شرکت بازرگانی پاژ بفهر با توجه به آنکه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در ارتباط با تعداد زیادی از محصولات شیمیایی در سطح کشور می باشد و با توجه به ارتباطی که از طریق مدیران و موسسین این شرکت با شرکتهای سایر؛ پیمانکاران و کارفرمایان محترم در سطح کشور و حتی کشورهای دیگر وجود دارد؛ همواره مشاهده نموده است که ایجاد اعتماد در باب واردات و کسب رضایت طولانی مدت مشتریان مشکلات متعددی همراه بوده است . متاسفانه بعلت آنکه امکان ایجاد همکاری همواره به صورت اصولی و فنی ایجاد نمیگردد خرید و مشاوره در زمینه ی تخصصی ای چون واردات مواد شیمیای و  … از طریق درج آگهی صورت میپذیرد شاهد آن هستیم که در بسیاری از پروژه ها ؛ همکاری به صورت مناسب شکل نگرفته است و مطمئنا در ادامه همکاری مشکلات متعددی از این بابت پیش میاید.